troya0007

Troya / Truva (Troia)

Homeros’un İlyada destanına konu olan Troia, Çanakkale kent merkezine 30 km. mesafede bulunuyor. Arkeoloh Heinrich Schliemann önderliğinde 1870 yılında başlayan kazılarla antik kent bulunmuş. Ancak bir arkeologdan çok bir hazine avcısı olan Schliemann, Troia’da bulduğu hazinelerin bir bölümünü yurt dışına kaçırmış.

Yeryüzündeki en önemli antik kentlerden biri olan Troia, dokuz katmandan oluşuyor. Farklı zamanlara tarihlenen bu katmanlar üzerindeki kazılar Türk ve yabancı arkeologlar tarafından devam ettiriliyor.

İki kıta arasında ticaret yolu üzerinde yer alan bu yerleşme, tarihte bir çok doğal afet ve savaşla karşılaşmıştır. Kent tarih boyunca 9 kez yıkılıp yeniden kurulmuştur. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce kurulduğu düşünülen kent, yaklaşık 3500 yıl boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.

İlyada Destanı’nda anlatılanlardan yola çıkarak Homeros’un Troia’sını ilk kez 1868’de Heinrich Schliermann gün ışığına kavuşturmuştur. Yaptığı kazılarla Troia kentini efsaneden gerçeğe dönüştürerek ve onu bütün dünyaya tanıtarak büyük bir ün kazanmıştır.

Avrupa tarihi ve edebiyatı için büyük önem taşıyan Troia bölgesi, 1996 yılında “Tarihi Milli Park” ilan edilmiş ve Dünya Kültür Miras Listesinde yerini almıştır. Günümüzde Troia Antik Kentinde Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nin bilim adamlarının başkanlığında çok uluslu bir çalışma ekibi ile arkeolojik kazı ve araştırmalara devam edilmektedir.

1871’de amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından keşfedilen antik şehrin kalıntılarında, ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilen kazılar sonucu, aynı yerde yedi kez -farklı dönemlerde- kent kurulduğu ve farklı dönemlere ait 33 katman olduğu saptanmıştır. Şehrin bu karmaşık tarihsel ve arkeolojik yapısı, daha kolay inceleyebilmek için kent tarihsel dönemlere göre sırayla roma rakamlarıyla ifade edilen 9 ana bölüme ayrılmıştır. Bu ana dönemler ve bazı alt dönemler şu şekildedir;

 • Troya I 3000-2600 (Batı Anadolu EB 1)
 • Troya II 2600-2250 (Batı Anadolu EB 2)
 • Troya III 2250-2100 (Batı Anadolu EB 3)
 • Troya IV 2100-1950 (Batı Anadolu EB 3)
 • Troya V (Batı Anadolu EB 3)
 • Troya VI: MÖ 17. yüzyıl – MÖ 15. yüzyıl
 • Troya VIh: Geç Tunç Çağı MÖ 14. yüzyıl
 • Troya VIIa: ca. MÖ 1300 – MÖ 1190 Homerik Troya dönemi
 • Troya VIIb1: MÖ 12. yüzyıl
 • Troya VIIb2: MÖ 11. yüzyıl
 • Troya VIIb3: yaklaşık MÖ 950
 • Troya VIII: MÖ 700 Helenistik Troya
 • Troya IX: Ilium, M.S. 1. yüzyıl Roma Troyası