7ba54efe_0 (8)

Neandria Antik Kenti

Kentin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Kentte bulunan mezar taşlarından, kentin M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor. Kentin 3 metre kalınlığındaki görkemli surları büyük ölçüde hasar görmüş. 3200 metre uzunluğundaki bu surlardan başka, kent içinde bir de tapınak kalıntısı bulunuyor. Aleksandreia Troas kentinin kurulmasından sonra Neandria halkı bu kente göç etmiş ve kent önemini yitirmiş.