Tarih

Çanakkale’de Gezilecek Yerler

Çanakkale Otel Gezi Tarih Rehberi (4)

Milattan önce 3000 yılından beri yerleşim yeri olan Çanakkale, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan iki bölgeden biridir. Bu özelliğinden dolayı çağlar boyunca savaşlara sahne olmuştur ve bu durum kültür birikimini arttırmıştır. Truva Savaşı Truvalı Paris’in, Sparta’nın kralı Menelaus’un karısı Helen’i kaçırması sonucu Yunanlıların Truva şehrine saldırmasını konu alan, ünlü ozan Homores’un Odesseia ve İlyada destanlarında da anlatılan savaştır. On ...

Devam »

Çanakkale Zaferi 100. Yıl Etkinlik Takvimi

çanakkale 1915

Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen “18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 100. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI” PDF olarak indirmek için tıklayın: 100. Yıl Çanakkale Zaferi Etkinlik Takvimi (3 Mart-45 Nisan 2015) 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 100. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 03 Mart 2015 – Salı Çanakkale Valiliği2015 Koordinasyon Merkezi Yavuz Bahadıroğlu “Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale” ...

Devam »

Savaşın İstatistikleri ve Rakamları

çanakkale savaşı0010

Orduların Büyüklükleri   Ülkeler Silah altındaki ve Yedek Kuvvetler Ağustos 1914 Silah altına alınan Toplam 1914-18 Rusya 5,971,000 12,000,000 Fransa 4,017,000 8,410,000 İngiltere 975,000 8,905,000 Italya 1,251,000 5,615,000 ABD 200,000 4,355,000 Japonya 800,000 800,000 Romanya 290,000 750,000 Sırbistan 200,000 707,000 Belçika 117,000 267,000 Yunanistan 230,000 230,000 Portekiz 40,000 100,000 Karadağ 50,000 50,000 Toplam 14.141.000 42.189.000 Almanya 4,500,000 11,000,000 Avusturya-Macaristan 3,000,000 ...

Devam »

Çanakkale Savaşının Sonuçları

çanakkale savaşı0014

Çanakkale Cephesi’nin deniz harekatı (Boğaz’ın zorlanması), kuşkusuz sıradan bir askeri harekat, ya da muharebe olayı değildir. Boğazlar, konumu ve tarihi önemi itibariyle, İstanbul Karadeniz kapısı, Çanakkale de Ege Denizi kapısı olarak, geçmişte taşıdıkları ve çağımızda taşımakta oldukları stratejik önem ve değer açısından daima birlikte mütalaa edilmiş ve edilmektedir. Her iki boğaz, klasik ve dar çerçevede sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’yı Asya’ya ...

Devam »

Çanakkale Savaşları

çanakkale savaşı0025

20. yy’ın başından itibaren başlayan savaş ortamı oldukça karmaşık bir göç dalgası yarattı. Elli yıllık bir döneme yayılan bu süreçte müslümanlar dışındaki halk kenti terketti. Balkanlar’dan ve Ege Adaları’ndan göçmenler geldi. Gelenler gidenlerin mahallelerine, evlerine yerleştikleri için kent dokusunda büyük bir değişim yaşanmadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere – Fransa – Rusya ‘ya karşı Almanya-Avusturya / Macaristan – İtalya üçlü ...

Devam »

18 Mart 1915 – Dakika Dakika

çanakkale savaşı0008

18 Mart 1915 Çanakkale Savaşı’nın dakika dakika gelişmesi şöyle: 08.15: Sancak gemisi Queen Elizabeth dretnotunun direğine Mondros Limanı’nda ‘ileriye hareket’ flaması çekildi. 10.00: Müttefik donanması Boğaz girişine yaklaşmaya başladı. 10.25: Türk tarafından havalanan Alman tayyaresi Boğaz’a yaklaşmakta olan düşman hattını bildirdi. 10.30: 1. İngiliz Filosu Agamemnon kılavuzluğunda Boğaz’dan içeriye girdi. Gemiler savaş konumuna geçti. Filonun önündeki muhripler muharebe alanını taramakta ...

Devam »

Troya Efsanesi

efsane-ve-c3b6tesi

Mitolojiye göre Deniz Tanrıçası Thetis çok ama çok güzel bir Tanrıça’dır.Bir inanışa göre kahinler Thetis’in doğuracağı erkek çocuğun babasından daha akıllı ve güçlü olacağını söylerler. Bu sebepten Tanrıların Kralı Zeus ve Deniz Tanrısı Poseidon, Aikos’un oğlu Teselya Kralı Peleus ile evlendirmeye karar verirler. Olimpos Dağı’nda büyük bir şölen kurulur. Bütün Tanrı ve Tanrıçalar bu şölende eğlenirler. Yalnız Nifak Tanrıçası Erins ...

Devam »

Çanakkale Hava Harekatı

anakkalesavakabartmahar

İlk motorlu uçağın uçuşundan yedi yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra, 1910 yılında uçaklardan askeri amaçlarla yararlanma düşüncesi ortaya çıkmış ve takip eden yıllarda uçak, yeryüzünde etkin bir taarruz silahı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dünyadaki bu gelişmeyi yakından izleyen ve önemini değerlendiren zamanın Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın direktifiyle, 1911 yılında, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde askeri havacılıkla ilgili bir şube oluşturulmuş ...

Devam »

Çanakkale Kara Harekatı

çanakkale savaşı0012

Çanakkale Savaşları’nda Deniz Harekâtı’nın başarısızlığı umutları Kara Harekâtı’na çevirmişti. Daha 1 Mart’ta Yunanistan, Gelibolu yarımadasını işgal etmek, mümkün olduğu takdirde İstanbul üzerine yürümek üzere İngiltere’ye üç tümenlik bir kuvvet önermişti. İngiliz ve Fransızlara kalsa öneri kabul edilebilirdi. Ancak Rus Çarı, İngiliz Büyükelçisi’ne, hiçbir şart altında Yunan askerinin İstanbul’a girmesine izin vermeyeceğini bildirerek bu tasarıyı önledi. Londra’da ise, harekâtı Donanma yalnız ...

Devam »

Çanakkale Deniz Harekatı

çanakkale savaşı0005

“ Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur.” düşüncesiyle hareket eden İngilizler, boğazları ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı. Bahriye Nazırı Churchill’in planları Akdeniz filosu komutanı Amiral Carden tarafından da desteklenince, Lord Fisher’ın şüpheli gördüğü bu harekatın donanma ile yapılmasına karar verildi. Tarihinde hiçbir yenilgi almamış olan İngiliz donanmasının silah, teknoloji ve başarı açısından kendine güveni tamdı. Dünyanın yenilmez donanması, Fransa’nın ...

Devam »